6/405  Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Nowej Wsi Wielkiej, pow. Bydgoszcz

Akta metrykalne ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej w Nowej Wsi Wielkiej, pow. Bydgoszcz

2 Dokumente mit 283  Digitalisaten
Notizen:  (0+1)
Gefunden:  14.11.2017
Neueste:  14.11.2017
Kontrolle: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 6/405/0/
ID
Name
Jahre
Notizen
Datum
Index
Seiten
Scans
1861-1867
(0+1)
14.11.2017
283
1868-1874
14.11.2017
0