63/180  Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnohruda

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnohruda

25 Dokumente mit 256  Digitalisaten
Notizen:  (0+83)
Gefunden:  31.01.2017
Neueste:  31.01.2017
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/
ID
Name
Jahre
Notizen
Datum
Scans
Szukaj
Index
1844-1844
(0+4)
31.01.2017
 (12)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/1 (12)
1845-1845
31.01.2017
 (9)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/2 (9)
1846-1846
(0+4)
31.01.2017
 (12)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/3 (12)
1847-1847
(0+3)
31.01.2017
 (10)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/4 (10)
1848-1848
(0+4)
31.01.2017
 (12)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/5 (12)
1849-1849
(0+4)
31.01.2017
 (9)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/6 (9)
1850-1850
(0+4)
31.01.2017
 (9)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/7 (9)
1851-1851
(0+4)
31.01.2017
 (9)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/8 (9)
1852-1852
(0+4)
31.01.2017
 (9)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/9 (9)
1853-1853
(0+4)
31.01.2017
 (9)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/10 (9)
1854-1854
(0+4)
31.01.2017
 (10)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/11 (10)
1855-1855
(0+4)
31.01.2017
 (10)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/12 (10)
1856-1856
(0+4)
31.01.2017
 (10)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/13 (10)
1857-1857
(0+4)
31.01.2017
 (13)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/14 (13)
1858-1858
(0+4)
31.01.2017
 (14)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/15 (14)
1859-1859
(0+4)
31.01.2017
 (18)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/16 (18)
1860-1860
(0+4)
31.01.2017
 (16)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/17 (16)
1861-1861
(0+4)
31.01.2017
 (13)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/18 (13)
1862-1862
(0+4)
31.01.2017
 (12)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/19 (12)
1863-1863
(0+4)
31.01.2017
 (12)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/20 (12)
1864-1864
(0+4)
31.01.2017
 (11)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/21 (11)
1865-1865
(0+4)
31.01.2017
 (17)Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/22 (17)
1844-1865
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/23
1844-1866
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/24
1845-1865
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/180/0/1/25