42/2114  Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zalewie pow. morąski

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zalewie pow. morąski

2 Dokumente mit 379  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2114/0/