42/2114  [Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zalewie pow. morąski]

[Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zalewie pow. morąski]

2 Dokumente mit 377  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Kontrolle: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2114/0/