6/304  Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Dąbrówce Nowej, pow. Bydgoszcz  (Neuheim, Kreis Bromberg)

Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Dąbrówce Nowej, pow. Bydgoszcz

Karte: Neuheim, Kreis Bromberg in der Karte
3 Dokumente mit 638  Digitalisaten
Notizen:  (0+2)
Gefunden:  31.01.2017
Neueste:  26.04.2022
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 6/304/0/
ID
Name
Jahre
Notizen
Datum
Primär
Szukaj
Index
1817-1829
(0+1)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 6/304/0/-/1146
1830-1866
(0+1)
26.04.2022
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 6/304/0/-/2492
1867-1874
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 6/304/0/-/3