6/388  Akta metrykalne żydowskiej gmniy wyznaniowej w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz  (Schulitz, Kreis Bromberg)

Akta metrykalne żydowskiej gmniy wyznaniowej w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz

Karte: Schulitz, Kreis Bromberg in der Karte
3 Dokumente mit 92  Digitalisaten
Notizen:  (0+1)
Gefunden:  31.01.2017
Neueste:  18.01.2024
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 6/388/0/
ID
Name
Jahre
Notizen
Datum
Primär
Szukaj
Index
1823-1847
(0+1)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 6/388/0/-/192
1823-1858
18.01.2024
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 6/388/0/-/2
1823-1858
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 6/388/0/-/3