63/148  Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Augustowie