63/178  Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Hołny Mejera