7/112  Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Kwieciszewie pow. Mogilno

Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Kwieciszewie pow. Mogilno

2 Dokumente mit 119  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  31.01.2017
Neueste:  31.01.2017
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 7/112/0/