76/474  Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Płońsku

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Płońsku

154 Dokumente mit 4314  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  03.02.2020
Neueste:  03.02.2020
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/
ID
Name
Jahre
Notizen
Datum
Primär
Szukaj
Index
1826
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/1
1827
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/2
1828
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/3
1829
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/4
1830
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/5
1831
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/6
1832
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/7
1833
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/8
1834
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/9
1835
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/10
1836
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/11
1837
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/12
1838
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/13
1839
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/14
1840
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/15
1841
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/16
1842
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/17
1843
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/18
1844
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/19
1845
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/20
1846
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/21
1847
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/22
1848
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/23
1849
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/24
1850
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/25
1851
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/26
1852
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/27
1853
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/28
1856
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/29
1857
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/30
1858
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/31
1859
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/32
1860
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/33
1861
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/34
1862
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/35
1863
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/36
1864
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/37
1864
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/38
1865
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/39
1854-1870
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/40566
1866
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/41271
1866-1870
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/42491
1866-1873
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/43292
1867
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/44178
1868
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/45150
1869
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/46206
1870
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/47178
1870-1873
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/48331
1871
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/49202
1872
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/50206
1872
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/5132
1826-1844
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/52
1826-1854
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/53
1845-1852
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/54
1852-1859
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/55465
1854
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/56
1855
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/57
1855-1865
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/58283
1860-1865
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/59463
1876
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/60
1906
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/61
1828
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/62
1829
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/63
1830
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/64
1832
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/65
1833
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/66
1835
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/67
1836
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/68
1837
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/69
1838
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/70
1839
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/71
1840
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/72
1842
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/73
1843
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/74
1844
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/75
1845
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/76
1846
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/77
1847
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/78
1848
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/79
1849
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/80
1850
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/81
1851
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/82
1852
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/83
1853
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/84
1854
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/85
1855
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/86
1857
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/87
1858
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/88
1871
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/89
1909
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/90
1871-1875
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/91
1873-1875
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/92
1874
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/93
1874-1878
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/94
1875
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/95
1875-1879
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/96
1875-1877
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/97
1877-1882
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/98
1878-1886
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/99
1878
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/100
1879
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/101
1880
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/102
1881
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/103
1882
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/104
1882-1885
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/105
1883
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/106
1884
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/107
1885
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/108
1886
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/109
1887
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/110
1874
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/111
1877
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/112
1879-1888
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/113
1888
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/114
1886-1894
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/115
1886-1895
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/116
1889
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/117
1890
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/118
1891
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/119
1892
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/120
1893
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/121
1894
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/122
1895
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/123
1889-1898
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/124
1896
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/125
1897
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/126
1898
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/127
1899
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/128
1900
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/129
1901
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/130
1902
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/131
1903
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/132
1904
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/133
1898-1904
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/134
1905
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/135
1896-1905
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/136
1886-1906
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/137
1907
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/138
1808
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/139
1904-1908
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/140
1901-1908
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/141
1909
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/142
1908-1910
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/143
1910
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/144
1908-1911
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/145
1911
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/146
1912
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/147
1892
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/148
1892
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/149
1905-1913
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/150
1910-1913
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/151
1913
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/152
1914
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/153
1915
03.02.2020
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 76/474/0/-/154