Name: Ortelsburg (Stadt)
ID: 130
Kreis: Ortelsburg
Alt. Name: Ortelsburg ( Szcytno ) Stadt
Longitude: 20.9908°
Latitude: 53.5671°
GOV-Kennung: ORTURGKO03LN
Wohnorte: Ortelsburg,

Orte in der Nähe von Ortelsburg (Stadt)

1Ortelsburg (Land)0.16 [km]
2Beutnerdorf0.36 [km]
3Gross Schöndamerau7.12 [km]
4Groß Schiemanen9.39 [km]
5Gilgenau13.36 [km]
6Kutzburg15.39 [km]
7Passenheim16.17 [km]
8Rheinswein17.07 [km]
9Willenberg18.94 [km]
10Fürstenwalde21.50 [km]

Digitalisierte Bestände und Dokumente aus Ortelsburg (Stadt)

Sig. Titel
42/100Kościoły ewangelickie diecezji szczycieńskiej - zbiór szczątków zespołów
42/720Standesamt zu Ortelsburg (Stadt) [Urząd Stanu Cywilnego w Szczytnie (miasto)]