42/1088  Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie

Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie

71 Dokumente mit 14528  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  22.09.2015
Neueste:  31.01.2021
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/
ID
Name
Jahre
Notizen
Datum
Primär
Szukaj
Index
1945-1948
22.09.2015
180Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/1
1948-1948
22.09.2015
10Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/2
1945-1948
22.09.2015
66Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/3
1945-1948
22.09.2015
96Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/4
1946-1948
22.09.2015
43Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/5
1945-1948
22.09.2015
29Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/6
1946-1948
22.09.2015
15Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/7
1945-1948
22.09.2015
123Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/8
1947-1948
22.09.2015
10Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/9
1945-1947
22.09.2015
39Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/10
1945-1945
22.09.2015
260Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/11
1947-1948
22.09.2015
337Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/12
1947-1948
22.09.2015
350Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/13
1945-1948
22.09.2015
194Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/14
1945-1948
22.09.2015
381Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/15
1946-1948
22.09.2015
264Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/16
1946-1948
22.09.2015
195Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/17
1945-1948
22.09.2015
466Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/18
1946-1948
22.09.2015
327Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/19
1945-1948
22.09.2015
229Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/20
1945-1948
22.09.2015
223Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/21
1946-1948
22.09.2015
267Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/22
1945-1948
22.09.2015
350Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/23
1946-1948
22.09.2015
183Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/24
1945-1948
22.09.2015
274Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/25
1945-1948
22.09.2015
157Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/26
1945-1948
22.09.2015
240Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/27
1946-1948
22.09.2015
114Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/28
1946-1948
22.09.2015
190Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/29
1946-1948
22.09.2015
240Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/30
1947-1948
22.09.2015
200Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/31
1945-1948
22.09.2015
305Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/32
1945-1948
22.09.2015
137Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/33
1945-1948
22.09.2015
206Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/34
1947-1948
22.09.2015
97Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/35
1947-1948
22.09.2015
250Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/36
1947-1948
22.09.2015
249Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/37
1947-1948
22.09.2015
251Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/38
1945-1947
22.09.2015
415Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/39
1948-1948
22.09.2015
175Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/40
1945-1948
22.09.2015
446Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/41
1945-1948
22.09.2015
396Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/42
1946-1948
22.09.2015
494Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/43
1945-1948
22.09.2015
573Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/44
1946-1947
22.09.2015
49Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/45
1945-1945
22.09.2015
312Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/46
1945-1948
22.09.2015
536Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/47
1945-1948
22.09.2015
117Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/48
1946-1948
22.09.2015
282Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/49
1945-1948
22.09.2015
344Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/50
1945-1945
22.09.2015
92Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/51
1947-1948
22.09.2015
180Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/52
1947-1948
22.09.2015
258Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/53
1945-1948
22.09.2015
226Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/54
1947-1948
22.09.2015
138Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/55
1947-1948
22.09.2015
151Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/56
1945-1945
22.09.2015
320Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/57
1947-1948
22.09.2015
157Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/58
1947-1947
22.09.2015
4Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/59
1946-1946
22.09.2015
37Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/60
1947-1948
22.09.2015
188Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/61
1947-1948
22.09.2015
223Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/62
1947-1948
22.09.2015
258Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/63
1947-1948
22.09.2015
258Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/64
1947-1948
22.09.2015
274Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/65
1947-1948
22.09.2015
9Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/66
1945-1947
22.09.2015
42Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/67
1948-1948
22.09.2015
17Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/68
1947-1948
22.09.2015
8Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/69
1948-1948
31.01.2021
1Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/70
1947-1948
31.01.2021
1Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1088/0/-/71