42/1948  Spezialkomission Heilsberg  (Heilsberg (Stadt), Kreis Heilsberg)

Spezialkomission Heilsberg [Komisja Specjalna do Regulacji Stosunków Własnościowych Chłopów i Ziemian w Lidzbarku Warmińskim]

Karte: Heilsberg (Stadt), Kreis Heilsberg in der Karte
1 Dokumente mit 426  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  15.07.2015
Neueste:  09.08.2015
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/1948/0/