42/2060  Standesamt zu Freudenthal  (Freudenthal, Kreis Rosenberg)

Standesamt zu Freudenthal [Urząd Stanu Cywilnego w Wesołowie pow. iławski ( dawny pow. suski )]

Karte: Freudenthal, Kreis Rosenberg in der Karte
6 Dokumente mit 124  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2060/0/