42/2106  Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Borecznie pow. morąski

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Borecznie pow. morąski

1 Dokumente mit 332  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2106/0/