42/2107  Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bramce pow. morąski

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bramce pow. morąski

1 Dokumente mit 170  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2107/0/