42/2107  [Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bramce pow. morąski]

[Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bramce pow. morąski]

1 Dokumente mit 169  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Kontrolle: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2107/0/