42/2108  Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Królewie pow. morąski

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Królewie pow. morąski

1 Dokumente mit 214  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2108/0/