42/2109  [Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Małdytach pow. morąski]

[Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Małdytach pow. morąski]

1 Dokumente mit 290  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Kontrolle: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2109/0/