42/2110  Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miłakowie pow. morąski

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miłakowie pow. morąski

2 Dokumente mit 468  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2110/0/