42/2112  [Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słoneczniku pow. morąski]

[Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słoneczniku pow. morąski]

1 Dokumente mit 108  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  21.04.2015
Neueste:  21.04.2015
Kontrolle: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/2112/0/