42/928  Gminna Rada Narodowa we Fromborku pow. braniewski