6/440  Klasztor Bernardynów w Łobżenicy, pow. Wyrzysk