63/171  Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Karolinie