63/175  Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Dumbel