63/176  Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Głębokim Rowie

Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Głębokim Rowie

11 Dokumente mit 80  Digitalisaten
Notizen:  (0+20)
Gefunden:  31.01.2017
Neueste:  31.01.2017
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/
ID
Name
Jahre
Notizen
Datum
Primär
Szukaj
Index
1865-1865
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/1
1865-1865
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/2
1865-1866
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/3
1865-1868
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/4
1866-1866
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/513
1867-1867
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/613
1868-1868
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/714
1870-1870
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/820
1872-1872
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/9
1866-1875
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/10
1873-1873
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/176/0/1/1120