63/187  Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Szejpiszkach

Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Szejpiszkach

1 Dokumente mit 10  Digitalisaten
Notizen:  (0+3)
Gefunden:  31.01.2017
Neueste:  31.01.2017
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/187/0/