63/415  Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Becejłach