63/417  Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Mirosławiu

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Mirosławiu

20 Dokumente mit 363  Digitalisaten
Notizen:  (0+30)
Gefunden:  31.01.2017
Neueste:  11.07.2017
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/
ID
Name
Jahre
Notizen
Datum
Primär
Szukaj
Index
1871-1871
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/1/127
1888-1888
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/110
1872-1872
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/1/211
1889-1889
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/226
1873-1873
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/1/329
1890-1890
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/317
1881-1881
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/1/432
1891-1891
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/416
1882-1882
(0+2)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/1/528
1892-1892
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/59
1885-1885
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/1/629
1893-1893
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/621
1904-1904
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/1/721
1894-1894
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/714
1910-1910
(0+4)
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/1/814
1895-1895
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/813
1896-1896
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/912
1903-1903
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/1014
1904-1904
31.01.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/1113
1987-1987
11.07.2017
Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/417/0/2/127