63/792  Akta stanu cywilnego staroobrzędowców w Aleksandrowie

Akta stanu cywilnego staroobrzędowców w Aleksandrowie

3 Dokumente mit 39  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  03.02.2020
Neueste:  03.02.2020
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 63/792/0/