7/113  Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Trzemesznie pow. Mogilno

Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Trzemesznie pow. Mogilno

2 Dokumente mit 199  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  31.01.2017
Neueste:  31.01.2017
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 7/113/0/