7/642  Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Pakości

Akta metrykalne żydowskiej gminy wyznaniowej w Pakości

3 Dokumente mit 66  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  31.01.2017
Neueste:  31.01.2017
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 7/642/0/