7/96  Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Murzynnie, pow. Inowrocław