79/177  Urząd Starszych Zgromadzenia Krawców w Pułtusku

Urząd Starszych Zgromadzenia Krawców w Pułtusku

1 Dokumente mit 50  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  28.02.2021
Neueste:  28.02.2021
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 79/177/0/