42/50  [Urząd Zarządu Domeny w Reszlu]  (Rössel, Kreis Rössel)

[Urząd Zarządu Domeny w Reszlu]

Karte: Rössel, Kreis Rössel in der Karte
2 Dokumente mit 69  Digitalisaten
Notizen:  
Gefunden:  10.09.2015
Neueste:  10.09.2015
Findbuch: Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 42/50/0/