Name: Rössel
ID: 155
Kreis: Rössel
Alt. Name: Rössel, Roessel, Reszel
Longitude: 21.1466°
Latitude: 54.049°
GOV-Kennung: ROSSSSKO04NB
Wohnorte: Rössel, Stadt und Abbau, Rössel, Freiheit, Rössel, Burggarth, Worplack, Clawsdorf mit Abbau Klein Möhnsdorf und Burgmühle, Ramten mit Abbau Lindenthal

Orte in der Nähe von Rössel

1Klawsdorf2.72 [km]
2Soweiden4.02 [km]
3Legienen6.02 [km]
4Loszainen8.87 [km]
5Kabienen9.54 [km]
6Weitzdorf10.57 [km]
7Burschewen11.33 [km]
8Köllen11.53 [km]
9Jeesau11.69 [km]
10Sturmhübel11.83 [km]

Digitalisierte Bestände und Dokumente aus Rössel

Sig. Titel
42/50Urzędy domenalno-rentowe - zbiór szczątków zespołów
42/265Magistrat Rössel [Akta miasta Reszel pow. biskupiecki (dawny pow. reszelski)]
42/572Standesamt zu Roessel [Urząd Stanu Cywilnego w Reszlu pow. biskupiecki (dawny powiat reszelski)]
42/1388Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Jezioranach pow.reszelski
42/1389Ecclesia Archipresbyteralis Roeseliensis Dioecesis Varmiensis [Parafia Archiprezbiteralna w Reszlu. Diecezja Warmińska]
42/1856Standesamt zu Rössel- Land [Urząd Stanu Cywilnego w Reszlu (obwód wiejski ), pow. biskupiecki (dawny pow. reszelski)]
42/1945Spezialkomission Rössel [Komisja Specjalna do Regulacji Stosunków Własnościowych Chłopów i Ziemian w Reszlu]
42/2731Zarząd Miejski w Reszlu