Aktuelle Sortierung: Aufsteigend nach Titel. Ändern der Sortierung in der Kopfzeile der Tabelle.
Sig. Titel Dok. Scans Index Ort Kreis Datum Szukaj
10/1973 Urząd Stanu Cywilnego w Barłożnie 111 4436 550 Barloschno in der Karte Barloschno Pr. Stargard 05.08.2021 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1973/0/
10/1974 Urząd Stanu Cywilnego w Bobowie 136 5641 2532 Bobau in der Karte Bobau Pr. Stargard 26.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1974/0/
10/1975 Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławowie 195 5898 5379 Neugut in der Karte Neugut Berent 26.02.2021 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1975/0/
10/1976 Urząd Stanu Cywilnego w Bolszewie 183 3650 540 Bohlschau in der Karte Bohlschau Neustadt in Westpr. 28.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1976/0/
10/1977 Urząd Stanu Cywilnego w Borczu 142 2259 1806 Bortsch in der Karte Bortsch Karthaus 28.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1977/0/
10/1978 Urząd Stanu Cywilnego w Borkowie 181 4725 2598 Borkau in der Karte Borkau Pr. Stargard 28.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1978/0/
10/1979 Urząd Stanu Cywilnego w Boroszewie 178 2058 311 Borroschau in der Karte Borroschau Pr. Stargard 28.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1979/0/
10/1980 Urząd Stanu Cywilnego w Borzechowie 136 3795 3285 Bordzichow in der Karte Bordzichow Pr. Stargard 28.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1980/0/
10/1981 Urząd Stanu Cywilnego w Bożympolu Wielkim 102 2751 546 Groß Boschpol in der Karte Groß Boschpol Lauenburg 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1981/0/
10/1982 Urząd Stanu Cywilnego w Brodach 158 2574 1382 Brodden in der Karte Brodden Marienwerder 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1982/0/
10/1983 Urząd Stanu Cywilnego w Buszkowach Górnych 169 2295 1878 Buschkau in der Karte Buschkau Karthaus 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1983/0/
10/1984 Urząd Stanu Cywilnego w Cedrach Wielkich 156 4512 586 Groß Zünder in der Karte Groß Zünder Danziger Niederung 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1984/0/
10/1985 Urząd Stanu Cywilnego w Celbowie 198 2840 2296 Celbau in der Karte Celbau Putzig 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1985/0/
10/1986 Urząd Stanu Cywilnego w Chmielnie 103 7524 46 Chmielno in der Karte Chmielno Karthaus 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1986/0/
10/1988 Urząd Stanu Cywilnego w Chwaszczynie 127 3357 2898 Quaschin in der Karte Quaschin Neustadt in Westpr. 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1988/0/
10/1987 Urząd Stanu Cywilnego w Chyloni 212 5436 2057 Kielau in der Karte Kielau Neustadt in Westpr. 08.06.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1987/0/
10/1989 Urząd Stanu Cywilnego w Ciepłem 215 2009 1648 Warmhof in der Karte Warmhof Marienwerder 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1989/0/
10/1621 Urząd Stanu Cywilnego w Cygańskiej Górze, obecnie część Gdańska 110 9527 3486 Zigankenberg in der Karte Zigankenberg Danziger Höhe 25.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1621/0/
10/1991 Urząd Stanu Cywilnego w Czyżykowie 187 4818 4188 Zeisgendorf in der Karte Zeisgendorf Dirschau 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1991/0/
10/1992 Urząd Stanu Cywilnego w Dalwinie 187 2966 297 Dalwin in der Karte Dalwin Dirschau 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1992/0/
10/1993 Urząd Stanu Cywilnego w Darzlubiu 133 2879 2353 Darslub in der Karte Darslub Putzig 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1993/0/
10/1994 Urząd Stanu Cywilnego w Dębogórzu 199 3466 3006 Eichenberg in der Karte Eichenberg Putzig 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1994/0/
10/1995 Urząd Stanu Cywilnego w Dębowym Lesie 142 1025 560 Oberförsterei Krausenhof in der Karte Oberförsterei Krausenhof Marienwerder 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1995/0/
10/1997 Urząd Stanu Cywilnego w Drewniaczkach 114 6337 1343 Wilhelmswalde in der Karte Wilhelmswalde Pr. Stargard 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1997/0/
10/1998 Urząd Stanu Cywilnego w Dziemianach 178 9600 56 Dzimianen in der Karte Dzimianen Berent 14.05.2021 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1998/0/
10/1999 Urząd Stanu Cywilnego w Dzierżążnie 210 3120 420 Dzierondzno in der Karte Dzierondzno Marienwerder 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1999/0/
10/2003 Urząd Stanu Cywilnego w Gniewie 223 8608 8088 Mewe in der Karte Mewe Marienwerder 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2003/0/
10/2004 Urząd Stanu Cywilnego w Gniewinie 108 2503 370 Gnewin in der Karte Gnewin Lauenburg 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2004/0/
10/2005 Urząd Stanu Cywilnego w Gniewowie 152 1885 1429 Gnewau in der Karte Gnewau Neustadt in Westpr. 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2005/0/
10/2006 Urząd Stanu Cywilnego w Godziszewie 182 2658 432 Gardschau in der Karte Gardschau Dirschau 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2006/0/
10/2008 Urząd Stanu Cywilnego w Goręczynie 287 5803 42 Gorrenschin in der Karte Gorrenschin Karthaus 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2008/0/
10/2009 Urząd Stanu Cywilnego w Gorzędzieju 310 2069 385 Gerdin in der Karte Gerdin Dirschau 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2009/0/
10/2010 Urząd Stanu Cywilnego w Goszynie 250 2644 2205 Goschin in der Karte Goschin Danziger Höhe 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2010/0/
10/2011 Urząd Stanu Cywilnego w Gowidlinie 133 6475 964 Gowidlino in der Karte Gowidlino Karthaus 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2011/0/
10/2007 Urząd Stanu Cywilnego w Gołębiewie Wielkim 138 4174 3656 Groß Golmkau in der Karte Groß Golmkau Dirschau 04.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2007/0/
10/2012 Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie Kościerskim 263 4000 3470 Alt Grabau in der Karte Alt Grabau Berent 08.06.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2012/0/
10/2014 Urząd Stanu Cywilnego w Jabłowie 165 3735 578 Jablau in der Karte Jablau Pr. Stargard 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2014/0/
10/2015 Urząd Stanu Cywilnego w Jaroszewach 161 5398 Jarischau in der Karte Jarischau Berent 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2015/0/
10/2016 Urząd Stanu Cywilnego w Jodłownie 166 4507 3973 Stangenwalde in der Karte Stangenwalde Karthaus 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2016/0/
10/2019 Urząd Stanu Cywilnego w Kartuzach 102 7062 2309 Karthaus in der Karte Karthaus Karthaus 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2019/0/
10/2021 Urząd Stanu Cywilnego w Karwieńskich Błotach 162 3663 624 Karwenbruch in der Karte Karwenbruch Putzig 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2021/0/
10/2022 Urząd Stanu Cywilnego w Kielnie 189 2928 1957 Kölln in der Karte Kölln Neustadt in Westpr. 05.09.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2022/0/
10/2023 Urząd Stanu Cywilnego w Kiezmarku 159 186 146 Käsemark in der Karte Käsemark Danziger Niederung 05.09.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2023/0/
10/2024 Urząd Stanu Cywilnego w Kokoszkowach 150 3675 1317 Kokoschken in der Karte Kokoschken Pr. Stargard 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2024/0/
10/2025 Urząd Stanu Cywilnego w Kolbudach 159 4014 669 Kahlbude in der Karte Kahlbude Karthaus 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2025/0/
10/2027 Urząd Stanu Cywilnego w Konarzynach 162 4916 649 Konarschin in der Karte Konarschin Berent 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2027/0/
10/2029 Urząd Stanu Cywilnego w Kornem 103 2732 2201 Kornen in der Karte Kornen Berent 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2029/0/
10/2030 Urząd Stanu Cywilnego w Kościerzynie 168 9672 8727 Berent in der Karte Berent Berent 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2030/0/
10/2032 Urząd Stanu Cywilnego w Krokowej 162 2957 1797 Krockow in der Karte Krockow Putzig 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2032/0/
10/1990 Urząd Stanu Cywilnego w Leśnej Hucie 126 2403 1869 Königswiese in der Karte Königswiese Pr. Stargard 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1990/0/
10/2035 Urząd Stanu Cywilnego w Liniewie 162 4484 Lienfelde in der Karte Lienfelde Berent 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2035/0/
10/2037 Urząd Stanu Cywilnego w Lipuszu 162 4238 3037 Lippusch in der Karte Lippusch Berent 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2037/0/
10/2038 Urząd Stanu Cywilnego w Lubichowie 124 5675 436 Lubichow in der Karte Lubichow Pr. Stargard 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2038/0/
10/2040 Urząd Stanu Cywilnego w Lublewie Gdańskim 145 3264 2818 Löblau in der Karte Löblau Danziger Höhe 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2040/0/
10/2042 Urząd Stanu Cywilnego w Matarni 64 4928 1665 Mattern in der Karte Mattern Danziger Höhe 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2042/0/
10/2043 Urząd Stanu Cywilnego w Mierzeszynie 162 4778 4248 Meisterswalde in der Karte Meisterswalde Danziger Höhe 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2043/0/
10/2045 Urząd Stanu Cywilnego w Mirachowie 94 8525 2071 Mirchau in der Karte Mirchau Karthaus 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2045/0/
10/2048 Urząd Stanu Cywilnego w Niedamowie 163 2653 2160 Niedamowo in der Karte Niedamowo Berent 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2048/0/
10/1996 Urząd Stanu Cywilnego w Okalicach 115 4427 3896 Ockalitz in der Karte Ockalitz Neustadt in Westpr. 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1996/0/
10/2050 Urząd Stanu Cywilnego w Okoninach 154 2545 2046 Okonin II in der Karte Okonin II Pr. Stargard 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2050/0/
10/2051 Urząd Stanu Cywilnego w Okoninach Wielkich 162 2440 1886 Groß Okonin in der Karte Groß Okonin Berent 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2051/0/
10/2052 Urząd Stanu Cywilnego w Oksywiu 160 3586 3117 Oxhöft in der Karte Oxhöft Putzig 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2052/0/
10/1615 Urząd Stanu Cywilnego w Oliwie-Leśnictwie, obecnie część Gdańska 115 52 129 Olivaer Forst in der Karte Olivaer Forst Danziger Höhe 24.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1615/0/
10/2054 Urząd Stanu Cywilnego w Osiecznej 45 6555 845 Hagenort in der Karte Hagenort Pr. Stargard 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2054/0/
10/2056 Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowitem, pow. Gdańsk Niziny 161 2631 2152 Osterwick in der Karte Osterwick Danzig 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2056/0/
10/2057 Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowitem, pow. Kwidzyn 164 7317 2033 Osterwitt in der Karte Osterwitt Marienwerder 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2057/0/
10/2058 Urząd Stanu Cywilnego w Pawłowie 106 1479 1351 Groß Paglau in der Karte Groß Paglau Berent 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2058/0/
10/4845 Urząd Stanu Cywilnego w Rokitnicy 12 190 127 Müggenhahl in der Karte Müggenhahl Danziger Niederung 07.05.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/4845/0/
10/2104 Urząd Stanu Cywilnego w Szemudzie 124 2916 2729 Schönwalde in der Karte Schönwalde Neustadt in Westpr. 30.06.2021 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2104/0/
10/1620 Urząd Stanu Cywilnego w Ujeścisku, obecnie część Gdańska 229 6375 5867 Wonneberg in der Karte Wonneberg Danziger Höhe 25.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1620/0/
10/4846 Urząd Stanu Cywilnego w Weselnie 2 34 23 Hochzeit in der Karte Hochzeit Danziger Niederung 02.06.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/4846/0/
10/1619 Urząd Stanu Cywilnego w Wisłoujściu, obecnie część Gdańska 112 5133 4652 Weichselmünde in der Karte Weichselmünde Danziger Höhe 24.11.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1619/0/
10/1594 Urząd Stanu Cywilnego w Żukczynie 164 811 616 Suckschin in der Karte Suckschin Danziger Höhe 02.06.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1594/0/
10/1589 Urząd Stanu Cywilnego w Żuławie 167 1381 1160 Groß Saalau in der Karte Groß Saalau Danziger Höhe 18.05.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1589/0/
10/2041 Urząd Stanu Cywilnego w Łebczu 162 4629 790 Löbsch in der Karte Löbsch Putzig 28.05.2022 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2041/0/
10/1590 Urząd Stanu Cywilnego w Łęgowie 173 2769 2466 Langenau in der Karte Langenau Danziger Höhe 05.09.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/1590/0/
10/4833 Urząd Stanu Cywilnego w Łężycach 1 31 23 Lanz in der Karte Lanz Neustadt in Westpr. 18.05.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/4833/0/
10/2001 Urząd Stanu Cywilnego we Frący 98 2120 1735 Fronza in der Karte Fronza Marienwerder 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2001/0/
10/2000 Urząd Stanu Cywilnego we Franku 119 4521 3984 Frankenfelde in der Karte Frankenfelde Pr. Stargard 03.12.2020 Szukajwarchiwach.gov.pl Archiv Findbuch: 10/2000/0/